Καταγγελία: Χωματερή Έχει γίνει η οδός Λαικών Αγώνων

Δημότισσα καταγγέλει ότι επί της οδού Λαικών Αγώνων έχει δημιουργηθεί με την ανοχή της διοίκησης μια μικρή ΧΩΜΑΤΕΡΗ '' Ο Δήμος περνάει κάθε...
- Advertisement -